Päevahoiuteenus mäluhäiretega klientidele

Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavad dementsuse sündroomiga kliendid , kes vajavad päevahoidu. See on eelkõige mõeldud peredele, kes ei saa pereliiget üksi koju jätta.

Päevahoiuteenus mäluhäiretega klientidele soodustab  mäluhäiretega inimeste kodus elamist, võimaldab tema lähedastel jätkata töötamist ja anda neile puhkust.

Päevahoiu teenusel olevatele klientidele tagatakse tööpäeviti päevane hooldus. Lisaks päevasele hooldusele pakutakse ka arendavaid tegevusi, mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest ja kliendi ning lähedaste soovist.
Teenus on korraldatud lähtuvalt kliendi ja tema perekonna vajadustest.

Vastavalt eelnevale kokkuleppele teenuseosutajaga, on teenust võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas.
Teenuse vajalikkust hindab perearst või psühhiaater. Teenust osutatakse isiku elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teadmisel.

Teenusele suunamiskirja annab mustamäe sotsiaalhoolekande osakond.

Andmekakaitse:   https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Täpsem info Mustamäe Päevakeskuse teenusest mäluhäiretega

klientidele, telefonil  6851662, Maiu, Žanna ; 7110516 hooldusjuht