Koduteenus

Teenust osutatakse puudega inimestele, eakatele ja toimetulekuprobleemidega lastega peredele eesmärgiga aidata toime tulla harjumuspärases keskkonnas.

Koduteenuse mõte on abistada inimest (või peret) toimingutes, mida ta terviseseisundist või tegevusvõimest tulenevalt ei suuda kõrvalabita teha, kuid mis on vajalikud kodus elamiseks.

Suunamiskirja annab mustamäe sotsiaalhoolekande osakond.

Andmekakaitse:   https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Täpsem info Mustamäe Päevakeskuse koduteenuse üksuse

 telefonil 7110516 Anu Raidma, Kadri Kell

 e-post :hooldusjuht@mustamaepaevakeskus.ee