Perekeskus – laste päevakeskus

Perekeskus ehk laste päevakeskuse eesmärk on luua koolikohustuslikele lastele tingimused lapse võimete tasakaalustatud arenguks ning aidata ennetada perekonna toimetulekuraskusi, pakkudes lapsele päevast toetust ja rakendust ning abi õppetöös.

Teenuse raames saab laps: individuaalset nõustamist kooliküsimustes; psühholoogilist abi; toetust igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ja enese eest hoolitsemisel; suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel; sobivaid tingimusi õppimiseks ja tuge õppetöös; eakohast arengut toetavaid vabaajategevusi; toitlustamist.

Laps saab teenusele mustamäe sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja suunamisel.

Andmekakaitse:   https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Teenust osutatakse tööpäevadel Ehitajate tee 82, tallinnas,Perekeskuse infotelefon  6620006 Jekaterina